Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009

Kazalo

SV 61/2009 Ob-1834/09 , Stran 342
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Miloša Lešnika iz Lenarta, opr. št. SV 61/2009 z dne 17. 2. 2009, so nepremičnine, poslovni prostori, sobe št. 19, 21, 23, 25 in 27 v skupni izmeri 60 m2 in povezovalni hodnik med sobani št. 21, 23 in 25 v izmeri 9 m2, ki se nahajajo v II. nadstropju poslovne stavbe na naslovu Nikova ulica 9, Lenart v Slovenskih goricah, stoječe na parc. št. 273, k.o. Lenart v Slovenskih goricah, katerih izključni lastnik je zastavitelj, na podlagi prodajne pogodbe št. 46403-47/2005 z dne 28. 11. 2006 in aneksa k navedeni pogodbi z dne 29. 11. 2006, sklenjene z Občino Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, za katere v zemljiški knjigi še ni izvedena etažna lastnina in katerih lastnik je dolžnik in zastavitelj Lešnik Silvo, EMŠO 2510966500382, Sp. Voličina 71a, 2232 Voličina, zastavljene v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d. s sedežem 2000 Maribor, Vita Kraigherja 4, MŠ 5860580000.

AAA Zlata odličnost