Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

Št. 032055 Ob-1461/09 , Stran 208
1. Predmet prodaje: Centrifuga za izločanje vode iz blata zmogljivosti do 5m3/h. V pogonu je bila na Čistilni napravi Črnuče od leta 2001. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb. 3. Centrifugo, ki je predmet prodaje, bo prodajalec prodal najboljšemu ponudniku. 4. Postopek bo vodila Služba za splošne zadeve. Kontaktna oseba za dodatne informacije glede oddaje ponudb je Milan Praznik, tel. 041/397-349 ter Marjan Korenčič, tel. 041/728-771. 5. Ogled centrifuge in prejem dodatnih podatkov je mogoče dogovoriti s kontaktnima osebama. 6. Pisna ponudba mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z vidno oznako »Ponudba za centrifuge za dehidracijo mulja – Ne odpiraj« na sedež prodajalca JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, najkasneje do 20. 2. 2009, do 10. ure. Ponudbe prispele po navedenem roku se ne bodo upoštevale. 7. Centrifuga se bo prodala le v celotnem sklopu naprav, ki jo sestavljajo (centrifuga, naprava za pripravo polielektrolita, spiralni transporter, mono črpalka, merilnik pretoka induktivni Pulsmag, elektrokomandna omara 1000x2000mm). 8. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke: – ime in naslov kupca oziroma firma in sedež družbe, – ponujeno ceno. 9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. Način izbire je opisan v 3. točki. Centrifuga bo prodana po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. 10. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni od prejema podpisati prodajno pogodbo in v nadaljnjih osmih dneh plačati celotno kupnino. V nasprotnem primeru si prodajalec pridrži pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega ponudnika. 11. Kupec centrifuge je dolžan plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in izvedbo pogodbe ter plačati vse pripadajoče javne dajatve. 12. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter da lahko, do sklenitve pravnega posla že začeti postopek, ustavi brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti