Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

Št. 430-289/2008 Ob-1543/09 , Stran 191
V zvezi z razpisom za zbiranje ponudb za podelitev dovoljenj za izvajanje usposabljanja strokovnih delavcev pooblaščenih organizacij za tehnične preglede motornih in priklopnih vozil ter referentov pooblaščenih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, ki opravljajo dejavnost prodaje vozil, št. 430-289/2008, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 67/08 z dne 4. 7. 2008, Ob-6033/08, izvedenim na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa, ZVCP-1 (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo) in Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 88/05, 119/07), objavljamo obvestilo o podelitvi dovoljenj z naslednjo vsebino: 1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, telefon, faks, e-pošta, internetni naslov): Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, tel. 01/428-40-54, faks: 01/428-57-91, e-pošta: jr.mnz@gov.si, internetni naslov: http://www.mnz.gov.si. 3. Vrsta in opis predmeta razpisa Podelitev dovoljenj za izvajanje usposabljanja strokovnih delavcev pooblaščenih organizacij za tehnične preglede motornih in priklopnih vozil ter delavcev, ki opravljajo postopke registracije vozil (v nadaljnjem besedilu: referentov) pooblaščenih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, ki opravljajo dejavnost prodaje vozil, za nedoločen čas, in sicer: a) priprava kandidatov za kontrolorja tehničnih pregledov (v nadaljnjem besedilu: kontrolor) za opravljanje izpita pred komisijo, ki jo imenuje minister za notranje zadeve, b) priprava kandidatov za vodjo tehničnih pregledov za opravljanje izpita pred komisijo, ki jo imenuje minister za notranje zadeve, c) priprava kandidatov za referenta za opravljanje preizkusa usposobljenosti pred komisijo, ki jo imenuje minister za notranje zadeve, d) obnavljanje znanja kontrolorjev, vodij tehničnih pregledov in referentov. Podrobnejši opis predmeta razpisa je bil naveden v razpisni dokumentaciji. 4. Datum izdaje dovoljenj: 24. 9. 2008. 5. Število prejetih ponudb: 4. 6. Ime in naslov gospodarskih subjektov, ki so jim bila dovoljenja podeljena: – Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje, – CI & CA d.o.o., Podgorje 83a, 1241 Kamnik, – Interservice d.o.o., Leskoškova 11, 1000 Ljubljana, – TIB storitve d.o.o., Šercerjeva 17, 6250 Ilirska Bistrica. 7. Pogoji za sodelovanje na razpisu: pogoji so bili podani v razpisni dokumentaciji. 8. Merila za izbiro: / 9. Pogodbena vrednost: / 10. Rok veljavnosti dovoljenj: podelitev dovoljenja usposobljenim organizacijam, ki bodo izvajale predmet razpisa, ne pomeni nujno dokončnega števila usposobljenih organizacij. Če se bo v času trajanja usposabljanj pokazala potreba (odvzem dovoljenja usposobljeni organizaciji, potreba po večjem številu organizacij ipd.), bo naročnik opravil dodatni izbor ustreznih organizacij za predmetno dejavnost. 11. Datum odpošiljanja tega obvestila: 28. 1. 2009.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti