Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16. 1. 2009

Kazalo

SV 7/2009 Ob-1090/09 , Stran 59
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Puppis iz Ljubljane, opr. št. 7/2009 z dne 9. 1. 2009, je bila nepremičnina – trisobno stanovanje št. 9 v šesti etaži (III. nadstropje), kateremu pripada klet v prvi etaži objekta Celovška 185, 1000 Ljubljana, z ident. št. 1739 –496 – 197, stanovanjska raba v skupni izmeri 76.94 m2, na parc. št. 299/2, 323/227, k.o. Zgornja Šiška, ki je v lasti Ličina Zlate, Cesta dveh cesarjev 104 Z, 1000 Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 14. 3. 2001, zastavljena za zavarovanje denarne terjatve v višini 140.000,00 EUR z obrestno mero v višini 3-mesečni Euribor + 2,55% letno, pri čemer bo dolžnik vrnil kredit skupaj z obrestmi v 300-mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo vsakega 28. dne v mesecu, s končno zapadlostjo 28. 3. 2034 ter z možnostjo predčasne zapadlosti v primerih, določenih v 14. členu Hipotekarne kreditne pogodbe št. 158219 – 003 z dne 9. 1. 2009, v korist upnice SKB Banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, MŠ: 5026237.

AAA Zlata odličnost