Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009

Kazalo

SV 1677/08 Ob-10487/08 , Stran 24
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1677/08 z dne 30. 12. 2008, je enosobno stanovanje št. 8 v izmeri 50,60 m2, v mansardi večstanovanjske hiše na naslovu Slap 7, Tržič, na parc. št. 957/1 k.o. Lom pod Storžičem, last zastavitelja Franca Bakana, Slap 7, Tržič, na temelju prodajne pogodbe z dne 11. 12. 1995, sklenjene s prodajalko Stanovanjsko zadrugo Gorenjske, z.o.o. Kranj in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 19. 12. 2007, zastavljeno v korist zastavne upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000,00 EUR, z zapadlostjo terjatve dne 31. 12. 2009.

AAA Zlata odličnost