Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009

Kazalo

Ob-10503/08 , Stran 14
Nadzorni svet Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. na podlagi 21. člena statuta v zvezi z določilom 55. člena statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. razpisuje delovno mesto predsednika uprave. Splošni pogoji: Kandidati za funkcijo predsednika uprave morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje: – so državljani Republike Slovenije, – imajo univerzitetno izobrazbo, – imajo najmanj štiriletne delovne izkušnje pri vodenju poslov finančne inštitucije oziroma podjetja primerljive velikosti in dejavnosti oziroma drugih primerljivih poslov, ki potrjujejo, da imajo potrebne strokovne, organizacijske in druge poslovodske sposobnosti ter znanje za uspešno opravljanje te funkcije, – obvladajo najmanj angleščino in slovenščino. Posebni pogoji: Kandidati za predsednika uprave morajo predložiti program razvoja Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. Predsedniku uprave traja mandat pet let in je lahko ponovno imenovan. Predsednika uprave imenuje skupščina Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejema Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, z oznako »Za nadzorni svet – razpis«. Prijave morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do 26. 1. 2009. Prijavljeni kandidati bodo o imenovanju člana uprave obveščeni v osmih dneh po imenovanju na skupščini Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. Morebitne dodatne informacije lahko dobijo kandidati na naslovu: Kapitalska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119.

AAA Zlata odličnost