Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009

Kazalo

Ob-10455/08 , Stran 11
Na podlagi 13. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana (Ur. l. RS, št. 56/03 s sprem. in dopol. Ur. l. RS, št. 98/08) in sklepa Sveta javnega zavoda SNG Opera in balet Ljubljana, z dne 18. 12. 2008, ravnatelj SNG Opera in balet Ljubljana, objavlja javni razpis za zasedbo delovnega mesta pomočnika ravnatelja v SNG Opera in balet Ljubljana, in sicer: pomočnik/pomočnica ravnatelja za vodenje umetniško strokovnega dela za področje opere. Z izbranim kandidatom/kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom, za čas trajanja mandata ravnatelja in se lahko ponovi. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem glasbene smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj, – poznavanje področja operne dejavnosti, – aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, – sposobnost za organiziranje in vodenje. Kandidat za delovno mesto pomočnik/pomočnica ravnatelja mora ob prijavi na razpis predložiti: – vizijo dela zavoda za področje svojega dela za obdobje trajanja mandata, – dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome, – dokazilo o delovnih izkušnjah – fotokopija delovne knjižice, – dokazilo o aktivnem znanju svetovnega jezika, ki se izkazuje s certifikatom oziroma z dokazilom o uspešno opravljenem izpitu iz tujega jezika na dodiplomskem univerzitetnem študiju oziroma dokazilom, da se je šolal v tujem jeziku, – dokazilo o pasivnem znanju tujega jezika, ki se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), s potrdili o udeležbi na strokovnih srečanjih ali z dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju – V. stopnja, iz katerega je razvidno, da je bil kot predmet tuj jezik (fotokopija spričevala). Kandidate/kandidatke vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev ter kratkim življenjepisom v roku 8 dni od dneva objave javnega razpisa v zaprti ovojnici na naslov: SNG Opera in balet Ljubljana, Cankarjeva 11, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis – pomočnik/pomočnica ravnatelja«. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Kandidati/kandidatke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od izbire kandidata/kandidatke.

AAA Zlata odličnost