Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009

Kazalo

Št. 0121/2008 Ob-10508/08 , Stran 9
Na podlagi 14. in 31. člena Statuta Varstveno delovnega centra Krško - Leskovec in Zakona o socialnem varstvu, Ur. l. RS, št. 3/07, ter sklepa Sveta zavoda z dne 18. 12. 2008, Svet zavoda Varstveno delovnega centra Krško - Leskovec objavlja razpis za direktorja/direktorico Varstveno delovnega centra Krško - Leskovec. Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 1. Izpolnjuje zahteve 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSU – Uradni list RS, št. 3 z dne 12. 1. 2007). Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazovati s pisnimi listinami. 2. Kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 15 dni po njegovi objavi. Svet zavoda prepozno prispelih in nepopolnih ponudb ne bo obravnaval. 3. Mandat direktorja traja 5. let. Mandat bo direktorju začel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, ki ga poda minister za delo, družino in socialne zadeve, oziroma naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ministra izdano prej (predvidoma 21. 5. 2009). 4. Kandidati morajo podati vloge s priloženimi prilogami in dokazili v pisni obliki, po pošti, na naslov: Svet Varstveno delovnega centra Krško - Leskovec, Ulica Staneta Žagarja 4, 8273 Leskovec pri Krškem, s pripisom: »Razpis za direktorja«. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v tridesetih dneh po zaključenem izbirnem postopku.

AAA Zlata odličnost