Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009

Kazalo

89. Popravek Odloka o rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2008, stran 222.

Popravek
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2008, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 90-3873/08 z dne 22. 9. 2008, se v 1. členu pri A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV pod skupino II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43), briše znesek 1.955.396 in se nadomesti z zneskom 1.820.396.
Št. 410-1/2009-1
Kuzma, dne 6. januarja 2009
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.