Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

4868. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Tolmin, stran 14726.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96), 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 23/08) so občinski sveti Občine Tolmin na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09) na 27. seji dne 3. 11. 2009, Občine Kobarid na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09) na 26. seji dne 26. 11. 2009, Občine Bovec na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) na 25. seji dne 10. 12. 2009 sprejeli
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Tolmin
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Tolmin (Primorske novice Uradne objave, št. 43/2001) se spremeni 9. člen tako, da se glasi:
»9. člen
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela ter ekonomičnost poslovanja zavoda.«
2. člen
Spremeni se 10. člen tako, da se glasi:
»10. člen
(1) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
(2) Pogoje, ki jih mora izpolnjevati direktor, določa statut zavoda v skladu z zakonom.
(3) Mandat direktorja traja štiri leta in se lahko ponovi.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.
 
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.
 
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.