Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

4845. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 14707.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 126/07, 57/09 – Skl. US) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 25. redni seji dne 16. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcele št. 2664/11 – cesta v izmeri 99 m², 2664/12 – cesta v izmeri 43 m², 2664/13 – cesta v izmeri 438 m², in 2664/14 – cesta v izmeri 32 m², pripisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 1593, k.o. Studenec.
2. člen
Nepremičnine, navedene v 1. členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj javnega dobra in se parcele št. 2664/11, 2664/12, 2664/13 in 2664/14 odpišejo iz zemljiškoknjižnega vložka št. 1593, k.o. Studenec, in se zanje v isti k.o. odpre nov vložek, nato pa se pri novem vložku vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, p. Sevnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0068/2009
Sevnica, dne 16. decembra 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost