Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

4829. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Naklo, stran 14692.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 92/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08 in 79/09), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 – Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 107/07 – Odl. US, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.) in 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 19. redni seji dne 16. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Naklo
1. člen
Spremeni se drugi odstavek 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Naklo (Uradni list RS, št. 55/08) tako, da se glasi:
»Svet sestavlja 11 članov, in sicer imenuje v svet:
– ustanovitelj 3 predstavnike,
– delavci zavoda 5 predstavnikov (dva predstavnika delavcev centralne šole, po en predstavnik delavcev podružnic in en predstavnik delavcev vrtca),
– starši 3 predstavnike (en predstavnik sveta staršev centralne šole, en predstavnik staršev iz podružnic in en predstavnik staršev iz vrtca).«
2. člen
Spremeni se zadnji stavek drugega odstavka 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Naklo (Uradni list RS, št. 55/08) tako, da se glasi:
»Voli se dva člana sveta izmed vrst delavcev centralne šole, po enega člana izmed delavcev iz obeh podružnic in enega člana izmed delavcev vrtca«.
3. člen
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Naklo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2009
Naklo, dne 16. decembra 2009
Župan
Občine Naklo
Janez Štular l.r.

AAA Zlata odličnost