Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

4798. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 14663.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 26. redni seji dne 30. 11. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1.
Na nepremičnini parcela številka 438/71, k.o. Famlje, pot, v izmeri 101 m², ki se vodi v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Sežani, pod vložno št. 266, javno dobro v lasti Občine Divača.
2.
Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa preneha status javnega dobra. Vpiše se lastninska pravica v korist Občine Divača, do celote.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0018/2009-08
Divača, dne 30. novembra 2009
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost