Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4777. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2010, stran 14609.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS UPB2 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 100/08 – odl. US in 79/09), Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Vransko (Uradni list RS, št. 96/09) ter 16. in 130. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet Občine Vransko na 21. redni seji dne 15. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2010
1.
Povprečna gradbena cena za m2 uporabne stanovanjske površine, izračunane po SIST ISO 9836, zmanjšane za stroške komunalnega urejanja in za vrednost zemljišča, znaša na območju Občine Vransko v letu 2010 812,95 EUR/m2.
2.
Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine.
3.
Povprečna gradbena cena, koristi za razlaščeno stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in se valorizira med letom v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala Slovenije.
4.
Ta sklep velja z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 4260/2009
Vransko, dne 15. decembra 2009
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost