Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4775. Odlok o spremembah Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko, stran 14607.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 92/05, 45/08, 42/09) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet Občine Vransko na 21. redni seji dne 15. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko
1. člen
S tem odlokom se dopolnita Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko, objavljen v Uradnem listu RS, št. 92 z dne 12. 11. 1999 in Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko, objavljen v Uradnem listu RS, št. 137 z dne 27. 12. 2006 (v nadaljevanju: odlok).
2. člen
V 2. členu odloka se v tabeli ''Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in sosednjih občinah so:'', pod zap. št. 12 in v zadnji vrstici tabele obstoječi zapis nadomesti z naslednjim:
+-----+------+------+-----------+------+-------+-------+-----------+
| Zap.| Št. | Zač. |Potek ceste| Konec|Dolžina| Namen | Preostala |
| št. | ceste| ceste|      | ceste|ceste v|uporabe| dolžina |
|   | ali | ali |      | ali | občini|    | ceste v |
|   |odseka|odseka|      |odseka| [m] |    | sosednji |
|   |   |   |      |   |    |    |  občini |
|   |   |   |      |   |    |    |  [m]  |
+-----+------+------+-----------+------+-------+-------+-----------+
| 12 |490261| 447 |PREKOPA–  |990291| 1.825|  V  | 5.006 - |
|   |   |   |PODVRH   |   |    |    | BRASLOVČE |
+-----+------+------+-----------+------+-------+-------+-----------+
|DOLŽINA SKUPAJ:            | 28.796|    |  13.485 |
+--------------------------------------+-------+-------+-----------+
  V =……vsa vozila
3. člen
V 3. členu odloka se v tabeli ''Javne poti v naseljih in med naselji:'', pod zap. št. 3, 8, 14, 16, 28, 29 in 33 obstoječi zapis nadomesti z naslednjim ter doda nove zapise od zap. št. 90 do 112:
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
|Zap.| Št. | Zač. | Potek ceste| Konec |Dolžina| Namen |Preostala|
| št.| ceste| ceste|      | ceste |ceste v|uporabe| dolžina |
|  | ali | ali |      |  ali | občini|    | ceste v |
|  |odseka|odseka|      | odseka | [m] |    | sosednji|
|  |   |   |      |    |    |    | občini |
|  |   |   |      |    |    |    |  [m]  |
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 3 |916021| 447 |FABRIKA–  | HŠ 11 |  427|  V  |    0|
|  |   |   |ČEPLJE   |    |    |    |     |
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 8 |916071|992651|ZAJEC    | HŠ 8 |  313|  V  |    0|
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 14 |916121|490211|ZAPLANINA– | HŠ 10 |  922|  V  |    0|
|  |   |   |PIDER    |    |    |    |     |
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 16 |916141| 447 |KONJŠEK   |  GC  |  192|  V  |    0|
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 28 |916251|992601|CESTA NA  |ČISTILNA|  185|  V  |    0|
|  |   |   |ČISTILNO  |  N.  |    |    |     |
|  |   |   |NAPRAVO   |    |    |    |     |
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 29 |916261|992651|ODCEP MIHEVC| 916022 |  743|  V  |    0|
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 33 |916301|992521|STANOVANJSKA| 490251 |  276|  V  |    0|
|  |   |   |CONA BRODE |    |    |    |     |
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 90 |916002| 414 |ODCEP    | HŠ 20 |  155|  V  |    0|
|  |   |   |BISTRICA–  |    |    |    |     |
|  |   |   |DRNULOVEC  |    |    |    |     |
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 91 |916012|916011|PREKOPA–  | VOD. |  262|  V  |    0|
|  |   |   |VODNI HRAM | HRAM |    |    |     |
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 92 |916013| 447 |PREKOPA–  | GARAŽE |  265|  V  |    0|
|  |   |   |GARAŽE   |    |    |    |     |
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 93 |916022|916021|ČEPLJE–AMZS | AMZS |  626|  V  |    0|
|  |   |   |POLIGON   |    |    |    |     |
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 94 |916052|916051|ODCEP    | HŠ 26 |  200|  V  |    0|
|  |   |   |REBERŠEK  |    |    |    |     |
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 95 |916092|916091|DOSTOP DO  | PLAN. |  127|  V  |    0|
|  |   |   |PLANINSKEGA |  DOM |    |    |     |
|  |   |   |DOMA    |    |    |    |     |
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 96 |916093|916091|ČRETA–PUNČUH| HŠ 2 |  251|  V  |    0|
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 97 |916132|916131|ODCEP MARKO | HŠ 6 |  835|  V  |    0|
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 98 |916133|992671|ODCEP    | HŠ 12 |  686|  V  |    0|
|  |   |   |JAVORŠEK  |    |    |    |     |
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 99 |916134|916133|ODCEP    | HŠ 11 |  173|  V  |    0|
|  |   |   |ZAHOMCE 11 |    |    |    |     |
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 100|916135|490202|ODCEP    | HŠ 13A |  693|  V  |    0|
|  |   |   |PODBREGAR  |    |    |    |     |
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 101|916142| 447 |ODCEP    | HŠ 16 |  259|  V  |    0|
|  |   |   |HRASTOVEC  |    |    |    |     |
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 102|916173|916172|BRODE–ČEPLJE| 992521 |  351|  V  |    0|
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 103|916282|916281|STOPNIK–  | HŠ 52 |  203|  V  |    0|
|  |   |   |ŽNIDARŠIČ  |    |    |    |     |
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 104|916322|590252|ODCEP BRGLEZ| 916321 |   89|  V  |    0|
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 105|992412|992411|VINDIJA II | HŠ 53 |  136|  V  |    0|
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 106|992413| 447 |PREKOPA–  | HŠ 40 |  131|  V  |    0|
|  |   |   |PEČOVNIK  |    |    |    |     |
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 107|992507|922501|ODCEP    | HŠ 23 |  138|  V  |    0|
|  |   |   |PRAPREČE HŠ |    |    |    |     |
|  |   |   |23     |    |    |    |     |
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 108|992508|490112|ODCEP    | HŠ 10 |   75|  V  |    0|
|  |   |   |PRAPREČE HŠ |    |    |    |     |
|  |   |   |10     |    |    |    |     |
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 109|992532|992531|ODCEP    | HŠ 41A |  862|  V  |    0|
|  |   |   |DEŽNIKAR  |    |    |    |     |
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 110|992562|992561|ODCEP    | HŠ 29A |  149|  V  |    0|
|  |   |   |STOPNIK   |    |    |    |     |
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 111|992702|992701|ODCEP    | HŠ 14 |  290|  V  |    0|
|  |   |   |LIMOVCE 14 |    |    |    |     |
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
| 112|992732| 447 |JAVNA POT NA| GOZD |  430|  V  |    0|
|  |   |   |ILOVICO   |    |    |    |     |
+----+------+------+------------+--------+-------+-------+---------+
|DOLŽINA SKUPAJ:             | 68.059|    |  5.309|
+----------------------------------------+-------+-------+---------+
  V =……vsa vozila
4. člen
V 6. členu odloka se doda odstavek z besedilom, ki glasi:
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste šifra 37162-3/2009 z dne 14. 12. 2009.
5. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03/010-99
Vransko, dne 15. decembra 2009
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost