Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4764. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-trgovski center Sevnica, stran 14573.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter 9. in 37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 25. redni seji dne 16. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-trgovski center Sevnica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-trgovski center Sevnica (Uradni list RS, št. 87/09).
2. člen
Besedilo 41. člena se črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Glede na določbe ZPNačrt in opremljenost območja OPPN ni potrebna izdelava posebnega programa opremljanja za območje OPPN, zato se komunalni prispevek obračuna na podlagi Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 119/07, 68/08) in Odloka o komunalnem prispevku v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 119/07, 68/08).«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2009
Sevnica, dne 16. decembra 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost