Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4754. Sklep o začasnem financiranju Občine Mislinja v obdobju januar–marec 2010, stran 14563.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09), ter 30. in 100. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00, 115/00, 114/04 in 43/07) je župan Občine Mislinja dne 15. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Mislinja v obdobju januar–marec 2010
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Mislinja (v nadaljevanju: Občina), v obdobju od 1. 1. 2010 do sprejetja proračuna Občine za leto 2010, oziroma najkasneje do 31. 3. 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Mislinja za leto 2009. Obseg prihodkov in o drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Mislinja za leto 2009 (Uradni list RS, št. 8/09).
3. člen
(struktura in višina proračuna)
V obdobju začasnega financiranja so prihodki in drugi prejemki, ter odhodki in drugi izdatki določijo v višini porabljenih sredstev v enakem obdobju lani, torej od 1. 1. do 31. 3. 2009.
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo določbe ZJF, Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 114/07 in 58/08), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in Odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2009.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 42., 43. in 44. člena Zakona o javnih financah.
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme zadolžiti.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010, do sprejema proračuna Občine Mislinja, oziroma do 31. 3. 2010.
Št. 410-7/2009
Mislinja, dne 15. decembra 2009
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

AAA Zlata odličnost