Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4733. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Hodoš, stran 14512.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in njegove dopolnitve) in 15. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/06) je Občinski svet Občine Hodoš na svoji 20. redni seji dne 10. decembra 2009 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Hodoš
1. člen
Ta odlok določa občinske javne ceste v Občini Hodoš po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske javne ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Hodoš in ceste med naselji v Občini Hodoš in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Hodoš in med naselji v Občini Hodoš in naselji v sosednjih občinah so:
--------------------------------------------------------------------
 Zap. Cesta Odsek Začetek Opis    Konec   Dolžina Preostala
 št.        odseka       odseka    [m] dolžina
                             v
                             sosednji
                             občini
                             [m]
--------------------------------------------------------------------
 1.  120010 120011 C R1  Hodoš-   C R1 232  5.124 4.684
          232   Šalovci            Šalovci
 2.  120020 120021 C R3  V.     Z      1.282
          724   Krplivnik- Krplivnik
              M.
              Krplivnik
 3.  120040 120041 C R1  Hodoš-žel. C R1 232   756
          232   postaja
 4.  120100 120101 C    Šalovci-  C R3 724   934 2.120
          120090 Krplivnik           Šalovci
 5.  120190 120191 C    Hodoš-   Z Mlad.   1.957
          120010 Mladinski  dom
              dom
 6.  120200 120201 C    Hodoš-   M RM    2.282
          120190 Topola-
              Szalafő
--------------------------------------------------------------------
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Hodoš znaša 12.335 m (12,335 km).
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih Občine Hodoš in med naselji so:
--------------------------------------------------------------------
 Zap. Cesta Odsek Začetek Opis     Konec  Dolžina Preostala
 št.        odseka        odseka    [m] dolžina
                             v
                             sosednji
                             občini
                             [m]
--------------------------------------------------------------------
 1.  620090 620091 C    Hodoš-meja  M RM    1.429
          120010 RM
 2.  620100 620101 C    Hodoš-    C     1.258
          120010 pokopališče- 120010
              šola
 3.  620100 620102 O    Pokopališka Z      624
          620101 dolina    gozdna
 4.  620100 620103 O    Hodoš-Zg.  C     1.189
          620101 Hodoš    120190
 5.  620110 620111 C    Hodoš-    C      223
          620090 Telekszer  620100
 6.  620140 620141 C    M.      M RM    1.403
          120020 Krplivnik-
              Kercaszomor
 7.  620140 620142 O    M.      Z HŠ 56   160
          620141 Krplivnik-
              hiša št. 56
 8.  620150 620151 C    Hodoš-    M RM     555
          120190 Mladinski
              dom
 9.  620160 620161 C R3  Krplivnik-  Z      375
          724   pokopališče pokopa.
 10. 620170 620171 C R3  Krplivnik-  M RM     846
          724   Kercaszomor
 11. 620200 620201 C R3  Krplivnik-  Z HŠ 19   248
          724   Eko hiša
 12. 620210 620211 C R3  Krplivnik-  C      653
          724   Šipoš    120100
 13. 620690 620691 C    Hodoš-    Z most    202
          120010 igrišče
 14. 620700 620701 C    Hodoš-    Z most    255
          120010 Öreghegy
 15. 620770 620771 C R1  Hodoš-    C      199
          232   Globoka pot 120010
 16. 620780 620781 C R3  Agrossat-  Z     1.237
          724   proti RM   obrača.
 17. 620780 620782 O    Agrossat-  Z      405
          620781 proti    obrača.
              Šalovcem
 18. 620780 620783 C    M.      O      798
          120020 Krplivnik-  620781
              žel. postaja
--------------------------------------------------------------------
Skupna dolžina javnih poti (JP) v naseljih Občine Hodoš in med naselji znaša 12.059 m (12,059 km).
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2009 z dne 21. 10. 2009.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hodoš (Uradni list RS, št. 25/07).
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465/2009-LS
Hodoš, dne 11. decembra 2009
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l.r.

AAA Zlata odličnost