Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4731. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje in okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Občine Grosuplje, stran 14511.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 43. člena Zakona o varstvu okolja – uradno prečiščeno besedilo ZVO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 – ZVO-1B) in 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) župan Občine Grosuplje objavlja
J A V N O N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje in okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Občine Grosuplje
1. Kraj in čas javne razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje grafični in tekstualni del (v nadaljevanju: OPN) in okoljskega poročila (v nadaljevanju: OP) bo potekala v času od ponedeljka 4. januarja 2010 do vključno petka 5. februarja 2010:
– v prostorih Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje – sejna soba v pritličju, v času uradnih ur,
ob ponedeljkih od 8.00–11.00 ure in od 12.00–14.30 ure, s prisotnostjo predstavnika pripravljalca,
ob sredah od 8.00–11.00 ure in od 12.00–16.30 ure, s prisotnostjo predstavnika pripravljalca,
ob petkih od 8.00–11.00 ure, s prisotnostjo predstavnika pripravljalca.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta grafični in tekstualni del (v nadaljevanju: OPN) bo potekala:
– v prostorih KS Grosuplje, Taborska cesta 1, v času uradnih ur,
– v prostorih KS Ilova Gora, Velika Ilova gora 3a, 1213 Videm - Dobrepolje, v času uradnih ur,
– v prostorih KS Mlačevo, Veliko Mlačevo 6a, 1290 Grosuplje, v času uradnih ur,
– v prostorih KS Polica, Polica 46, 1290 Grosuplje, v času uradnih ur,
– v prostorih KS Račna, Velika Račna 24b, 1290 Grosuplje, v času uradnih ur,
– v prostorih KS Spodnja Slivnica, Spodnja Slivnica 16, 1290 Grosuplje, v času uradnih ur,
– v prostorih KS Škocjan, Škocjan 20, 1311 Turjak, v času uradnih ur,
– v prostorih KS Šmarje - Sap, Ljubljanska cesta 41, 1293 Šmarje - Sap, v času uradnih ur,
– v prostorih KS Šentjurij, Mala vas pri Grosupljem 3, 1290 Grosuplje, v času uradnih ur in
– v prostorih KS Žalna, Žalna 37, 1290 Grosuplje v času uradnih ur.
OPN in OP bosta javno dostopna na spletni strani Občine Grosuplje, www.grosuplje.si.
2. Kraj in čas javne obravnave
Javne obravnave OPN in OP za območja posameznih Krajevnih skupnosti bodo potekale v dvorani Družbenega doma, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje, vedno ob 17.00 uri, po naslednjem razporedu:
– v petek 15. januarja 2010 za vse Krajevne skupnosti v Občini Grosuplje,
– v ponedeljek 18. januarja 2010 za območji KS Šmarje - Sap in KS Polica,
– v petek 22. januarja 2010 za območja KS Grosuplje, KS Spodnja Slivnica, KS Šentjurij in KS Škocjan,
– v ponedeljek 25. januarja 2010 za območja KS Žalna, KS Mlačevo, KS Račna in KS Ilova gora.
3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje
Pripombe, predloge in mnenja k dopolnjenem osnutku OPN in OP za Občinski prostorski načrt Občine Grosuplje lahko javnost podaja pisno na naslov: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, s pripisom OPN – pripombe ali OP – pripombe ali v knjigo pripomb na javnih razgrnitvah, v času od 4. januarja 2010 do vključno 5. februarja 2010.
Št. 3505-1/2008
Grosuplje, dne 15. decembra 2009
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost