Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4730. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2010, stran 14511.

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 87/06, 127/06, 8/07 in 51/08) ter 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 26. redni seji dne 11. decembra 2009 sprejel
S O G L A S J E
k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2010
1. člen
Občinski svet Občine Grad soglaša, da bo ekonomska cena storitve pomoči družini na domu od 1. 1. 2010 znašala 16,44 € na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 14,44 EUR na uro in stroški strokovnega vodenja v višini 2,00 EUR.
2. člen
Kot osnova za plačilo cene storitve do uporabnikov storitve pomoči družini na domu se določa cena v višini 7,22 EUR na uro, kar predstavlja 50% cene za uporabnike – stranke (50% cene za neposredno socialno oskrbo negovalk). Razliko do polne ekonomske cene storitve, ki skupaj znaša 9,22 EUR, bo Občina Grad kot subvencioniranje cene pokrivala iz sredstev občinskega proračuna. Kot subvencijo k storitvi pomoči družini na domu do uporabnikov pa Občina Grad priznava ceno 7,22 EUR.
3. člen
Centru za socialno delo Murska Sobota se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
4. člen
To soglasje začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010.
Št. 122-1222/09
Grad, dne 11. decembra 2009
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

AAA Zlata odličnost