Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4728. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Gorje, stran 14508.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine Gorje na 22. redni seji dne 16. 12. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Gorje
1. člen
V Pravilniku za vrednotenje programov športa v Občini Gorje (Uradni list RS, št. 9/08), v nadaljevanju: Pravilnik, se 5. člen spremeni, tako da se nov člen glasi:
»5. člen
Na podlagi sprejetega proračuna Občine Gorje in Letnega programa športa, ki ju sprejme Občinski svet Občine Gorje, župan objavi Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Gorje. Prispele prijave in poročila o delu zbere strokovna služba Športne zveze Radovljica, obdela in pripravi predlog izbora programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje programov športa zagotavlja proračun občine.
Predlog Športne zveze Radovljica nato obravnava komisija za program športa v Občini Gorje, ki jo imenuje župan Občine Gorje (v nadaljevanju: komisija).
Komisijo imenuje in razrešuje župan občine. Mandat komisije je 4 leta.«
2. člen
V 6. členu Pravilnika se v prvem odstavku črta tretja alinea.
3. člen
V 7. členu Pravilnika se spremeni tekst, tako da se le-ta pravilno glasi:
»Pogoje, merila in normative za izvajanje letnega programa športa v Občini Gorje, sprejme Občinski svet Občine Gorje«.
4. člen
Sestavni del sprememb in dopolnitev Pravilnika so tudi spremenjeni in dopolnjeni pogoji, merila in normativi za izvajanje letnega programa športa v Občini Gorje.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-10/2009-2
Gorje, dne 16. decembra 2009
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

AAA Zlata odličnost