Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2009 z dne 22. 12. 2009

Kazalo

4703. Priporočila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, stran 14482.

Državni zbor je na podlagi 272. in 111. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) na seji 17. decembra 2009, ob obravnavi Letnega poročila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2008, sprejel naslednja
P R I P O R O Č I L A
1. Državni zbor priporoča vsem institucijam in funkcionarjem na vseh ravneh, da upoštevajo priporočila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, zapisana v Letnem poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2008.
2. Državni zbor priporoča Vladi Republike Slovenije, da prouči ustavnost in zakonitost normativne ureditve, ki dopušča odlog plačevanja prispevkov za socialno varnost s strani delodajalcev in Davčne uprave Republike Slovenije brez soglasja samega delavca, saj so socialno varstveni prispevki sestavni del bruto osebnega dohodka, last delavca. Odtujevanje prispevkov, ki so del osebnega dohodka zaposlenega, sproža vprašanja kršenja človekovih pravic posameznika.
3. Državni zbor priporoča, da Ministrstvo za javno upravo prouči vprašanje enakopravnosti vseh političnih strank in list v času formalne volilne kampanje in v tej povezavi vprašanje okrnjenosti dostopa do informacij javnega značaja, saj volivci nimajo možnosti v enaki meri spoznati vse volilne programe in kandidate in biti o njih enakovredno informirani.
4. Vlada naj pripravi strategijo aktivnega staranja.
Št. 000-04/09-20/29
Ljubljana, dne 17. decembra 2009
EPA 512-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost