Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

4364. Dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Žirovnica, stran 13171.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07 – UPB2) 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07) ter 107. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 23/99, UVG, št. 13/02, 31/03, 10/05, Uradni list RS, št. 101/06, 39/07, 94/08) je Občinski svet Občine Žirovnica na 24. seji dne 26. 11. 2009 sprejel
D O P O L N I T E V P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Žirovnica
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, UVG, št. 13/02, 31/03 in 10/05, Uradni list RS, št. 101/06 in 39/07) se v 57. členu v drugi alineji tretjega odstavka za besedo »podjetij« doda », kjer občina ni ustanoviteljica ali soustanoviteljica,«.
2. člen
Dopolnitev začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0002/2002
Žirovnica, dne 26. novembra 2009
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost