Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

4359. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Vransko, stran 13145.

Na podlagi 70. člena o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 94/09 – odl. US), Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 89/98), Statutarnega sklepa (Uradni list RS, št. 2/99) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet Občine Vransko na korespondenčni seji dne 2. 10. 2009 sprejel
S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Vransko
I.
Nepremičnina Schwentnerjeva hiša, Vransko 25, 3305 Vransko, ki stoji na parc. št. 61/1.S, k.o. Vransko, zk. vl. št. 9, lastnik Občina Vransko, se določi za javno infrastrukturo na področju kulture.
II.
Nepremičnina iz I. člena tega sklepa se v zemljiški knjigi zaznamuje kot javna kulturna infrastruktura.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 622/2009-1
Vransko, dne 2. oktobra 2009
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost