Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

4352. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice, stran 13138.

Na podlagi 20. in 68. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana ter na podlagi Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) je Občinski svet Občine Sveta Ana na redni 17. seji dne 19. 11. 2009 sprejel
S K L E P
o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice
1. člen
Stroški vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice znašajo:
– za enojni grob               17,7808 EUR,
– za družinski grob              27,8068 EUR.
V ceno ni vračunan              20% DDV.
2. člen
Stroški uporabe mrliške veže za pogreb znašajo 54,9036 EUR.
V ceno ni vračunan 8,5% DDV.
3. člen
Vzdrževalnina se poravna po položnici v enkratnem znesku za tekoče leto, stroški uporabe mrliške veže pa 15 dni po izstavitvi računa.
4. člen
Zbrana sredstva iz 1. člena tega sklepa se namensko uporabijo za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in mrliške veže za leto 2009, št. 35409-005/2008 (Uradni list RS, št. 123/08).
Št. 35409-005/2009
Sveta Ana, dne 19. novembra 2009
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost