Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

4322. Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli, stran 13093.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96, 18/98 – odločba US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 33. seji dne 23. 11. 2009 sprejel
S K L E P
o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli (Uradni list RS, št. 122/07 in 113/08) se v Prilogi 1 k Sklepu o ustanovitvi Javnega zavoda ŠRC Tivoli (prvi odstavek 13. člena) tabela na koncu dopolni z naslednjim besedilom:
»
+-------+-------------------------+-----+----------------------+
|76   |Pomožno nogometno igrišče| 0 |K. o. Vižmarje,    |
|    |NK Tabor 69       |   |– parc. št. 495/4 in |
|    |Na Gaju, Vižmarje    |   |496/3         |
|    |             |   |           |
|    |Upravljalec:       |   |           |
|    |Zavod Tivoli       |   |           |
+-------+-------------------------+-----+----------------------+
|77   |Rokometno in košarkarsko |   |K. o. Bizovik,    |
|    |igrišče Hrušica     |   |– parc. št.: 974/5,  |
|    |Pot do šole 2A      |   |974/7 in 974/9    |
|    |             |   |           |
|    |Upravljalec:       |   |           |
|    |Zavod Tivoli       |   |           |
+-------+-------------------------+-----+----------------------+
|78   |Rokometno in košarkarsko |   |K. o. Bežigrad,    |
|    |igrišče v Jami      |   |– parc. št.: 590/10  |
|    |Vodovodna 35       |   |del, 583/4 in 583/5  |
|    |             |   |           |
|    |Upravljalec:       |   |           |
|    |Zavod Tivoli       |   |           |
+-------+-------------------------+-----+----------------------+
|79   |Trim steza Tivoli (je  |   |K. o. Ajdovščina,   |
|    |speljana po teh parcelah)|   |– parc. št.: 2017,  |
|    |             |   |2015, 2010, 2013,   |
|    |             |   |2014, 3238, 2021,   |
|    |             |   |3242, 2026, 3244,   |
|    |             |   |2028, 2032, 3241,   |
|    |             |   |2029, 3240, 2048,   |
|    |             |   |2018, 2016, 2010,   |
|    |Upravljalec:       |   |2019         |
|    |Zavod Tivoli       |   |           |
|    |             |   |K. o. Spodnja Šiška, |
|    |             |   |– parc. št.: 1617   |
+-------+-------------------------+-----+----------------------+
                                «
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-392/2007-23
Ljubljana, dne 23. novembra 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost