Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

4305. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 967/9, 967/11 in parc. št. 1002/6, vse k.o. Stara vas, stran 13077.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 29. seji dne 25. 11. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 967/9, 967/11 in parc. št. 1002/6, vse k.o. Stara vas
1.
Na zemljiščih parc. št. 967/9, travnik v izmeri 85 m2, parc. št. 967/11, travnik v izmeri 91 m2 in parc. št. 1002/6, travnik v izmeri 76 m2, vse pripisane pri vl. št. 449, k.o. Stara vas, se s tem sklepom ukinja status grajenega javnega dobra.
Zemljišča parc. št. 967/9, parc. št. 967/11 in parc. št. 1002/6, k.o. Stara vas, tako prenehajo biti zemljišča s statusom grajenega javnega dobra in postanejo last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0105/2006
Grosuplje, dne 25. novembra 2009
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost