Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

4293. Sklep o spremembah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada, stran 13038.

Na podlagi tretje alinee prvega odstavka 323. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – ZPIZ-1-UPB4, 114/06 – ZUTPG in 10/08 – ZVarDod) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o spremembah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada
1. člen
V Sklepu o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 27/02, 133/03 in 137/04) se v prvi alinei 3. člena besedilo »do 12. ure« nadomesti z besedilom »do 24. ure«.
2. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je priloga tega sklepa.
3. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je priloga tega sklepa.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Upravljavec prvič poroča v skladu s temi spremembami februarja 2010 za januar 2010.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00702-11/2009-2
Ljubljana, dne 30. novembra 2009
EVA 2009-1611-0206
Namestnica predsednika sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
Anka Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost