Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2009 z dne 30. 11. 2009

Kazalo

4251. Odlok o Programu prodaje državnega finančnega premoženja za leti 2010 in 2011 (OdPDFP1011), stran 12905.

Na podlagi prvega odstavka 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in tretjega odstavka 108. člena ter prvega odstavka 171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 25. novembra 2009 sprejel
O D L O K
o Programu prodaje državnega finančnega premoženja za leti 2010 in 2011 (OdPDFP1011)
1. člen
S tem odlokom se določi Program prodaje finančnega premoženja države, namenjenega prodaji ali drugim oblikam razpolaganja v letih 2010 in 2011.
2. člen
Finančno premoženje, namenjeno za prodajo ali druge oblike razpolaganja v letih 2010 in 2011 je določeno v PRILOGI: ”Program prodaje finančnega premoženja države za leti 2010 in 2011”, ki je sestavni del tega odloka.
3. člen
Posli prodaje ali drugih oblik razpolaganja s finančnim premoženjem države, ki so bili v teku ali so se začeli v letih 2008 in 2009, se lahko nadaljujejo v letih 2010 in 2011.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o Programu prodaje državnega finančnega premoženja za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07).
5. člen
Ta odlok začne veljati 1. januarja 2010.
Št. 411-01/09-39/20
Ljubljana, dne 25. novembra 2009
EPA 612-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost