Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

4234. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zreče, stran 12865.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 31/00 in 36/00), 12., 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 58/09) ter 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB1, 55/09) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 17. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zreče
1. člen
V 11. členu odloka se prvi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Šolski okoliš matične osnovne šole Zreče zajema pripadajoča naselja: Zreče, Zlakova, Boharina, Loška gora, Skomarje, Resnik, Rogla, Dobrovlje, Gabrovlje, Radana vas, Osredek in Padeški vrh.
Šolski okoliš podružnične šole Gorenje spada v šolski okoliš matične osnovne šole Zreče in zajema pripadajoča naselja: Bezovje nad Zrečami, Črešnova, Gorenje nad Zrečami, Planina na Pohorju in Koroška vas.«
2. člen
V 12. členu odloka se dodajo nove alineje, in sicer:
»– K/74.12     Računovodske, knjigovodske in revizijske
          dejavnosti, davčno svetovanje,
– G/52.471     Dejavnost knjigarn,
– G/52.472     Trgovina na drobno s časopisi in
          revijami,
– O/92.511     Dejavnost knjižnic,
– I/60.230     Drug kopenski potniški promet,
– G/52.630     Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
          – prodaja izdelkov učencev,
– K/72.600     Druge računalniške dejavnosti,
– K/74.700     Čiščenje objektov in opreme,
– K/74.852     Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– O/92.320     Obratovanje objektov za kulturne
          prireditve,
– O/92.340     Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,
– O/92.610     Obratovanje športnih objektov,
– O/92.720     Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.«
3. člen
V 17. členu odloka se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Svet zavoda šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli:
– iz podružničnih šol en predstavnik,
– iz centralne enote štirje predstavniki.«
4. člen
V 17. členu odloka se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»Predstavnike staršev se voli:
– iz podružničnih šol en predstavnik,
– iz centralne enote dva predstavnika.«
Dosedanji četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavki postanejo peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60301-0009/2009-1
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti