Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

4220. Odlok o spremembi Odloka o priznanjih Občine Poljčane, stran 12833.

Na podlagi določil Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 24. redni seji dne 17. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o priznanjih Občine Poljčane
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o priznanjih Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 28/09), v nadaljevanju odlok.
4. člen odloka se črta v celoti in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Priznanja Občine Poljčane so:
– Častni občan Občine Poljčane,
– Zahvalna listina Občine Poljčane,
– Priznanje Občine Poljčane,
– Spominska plaketa z grbom Občine Poljčane in
– Županova petica.
Priznanja po tem odloku so enkratna, vendar se med seboj ne izključujejo in se praviloma podeljujejo ob občinskem prazniku, razen Županove petice, ki jo podeli župan ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja.«
2. člen
Drugi odstavek 6. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Spominsko plaketo z grbom Občine Poljčane in Županovo petico podeljuje župan na podlagi svoje odločitve. Prejem priznanja župana ne izključuje morebitnega prejema kateregakoli drugega priznanja občine.«
3. člen
V odloku se za 10. členom doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. Županova petica«
5. člen
V odloku se za novo 5. točko doda nov 12. člen, ki se glasi:
»Županova petica je priznanje, ki se podeli učencem Osnovne šole Poljčane, ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja in ob zaključku osnovnega glasbenega izobraževanja.
Priznanje ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja se podeli učencem, ki so imeli povprečno oceno zaključnih ocen pri vseh predmetih, v vsakem razredu zadnje triade 4,49 ali več.
Priznanje ob zaključku osnovnega glasbenega izobraževanja se podeli učencem, ki so osnovno glasbeno šolo zaključili z odličnim uspehom.
Priznanje obsega spominsko listino in stilizirano Petico.
Priznanje Županova petica se podeljuje brez razpisa na osnovi pridobljenih podatkov Osnovne šole Poljčane in Glasbene šole.«
6. člen
Ostali členi odloka, od 12. do 20. člena, se ustrezno preštevilčijo.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/2009-36-301(T8)
Poljčane, dne 17. novembra 2009
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti