Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

4185. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju, stran 12720.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 113/05 – ZJU-B in 40/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju
1. člen
V Uredbi o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju (Uradni list RS, št. 44/07, 23/08, 119/08 in 16/09) se v 1. členu v 1. točki črta druga alinea.
Dosedanja tretja alinea postane druga alinea.
V 9. točki se vejica na koncu tretje alinee nadomesti s podpičjem in se črta četrta alinea.
2. člen
V 5.a členu se besedilo »Izpostavi Bistrica ob Sotli« nadomesti z besedilom »Izpostavi Rogatec«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se v točki d) prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– Izpostava Jelšane: Starod–Opatija,«.
4. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2010.
Št. 00712-65/2009/4
Ljubljana, dne 19. novembra 2009
EVA 2009-1611-0186
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti