Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

4181. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1G), stran 12717.

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odločba US, 64/08 in 86/09) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 20. novembra 2009 sprejel
O D L O K
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PREOBLIKOVANJU UNIVERZE V MARIBORU (OdPUM-1G)
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04, 36/06, 137/06, 58/07 in 67/08) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Univerza ima naslednje članice:
fakultete:
Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Skrajšano ime: UM EPF
Sedež: Maribor, Razlagova ulica 14
Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Skrajšano ime: UM FERI
Sedež: Maribor, Smetanova ulica 17
Univerza v Mariboru
Fakulteta za energetiko
Skrajšano ime: UM FE
Sedež: Krško, Hočevarjev trg 1
Univerza v Mariboru
Fakulteta za gradbeništvo
Skrajšano ime: UM FG
Sedež: Maribor, Smetanova ulica 17
Univerza v Mariboru
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Skrajšano ime: UM FKKT
Sedež: Maribor, Smetanova ulica 17
Univerza v Mariboru
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Skrajšano ime: UM FKBV
Sedež: Hoče, Pivola 10
Univerza v Mariboru
Fakulteta za logistiko
Skrajšano ime: UM FL
Sedež: Celje, Mariborska cesta 7
Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Skrajšano ime: UM FNM
Sedež: Maribor, Koroška cesta 160
Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Skrajšano ime: UM FOV
Sedež : Kranj, Kidričeva cesta 55 a
Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
Skrajšano ime: UM FS
Sedež: Maribor, Smetanova ulica 17
Univerza v Mariboru
Fakulteta za turizem
Skrajšano ime: UM FT
Sedež: Brežice, Trg izgnancev 12
Univerza v Mariboru
Fakulteta za varnostne vede
Skrajšano ime: UM FVV
Sedež: Ljubljana, Kotnikova ulica 8
Univerza v Mariboru
Fakulteta za zdravstvene vede
Skrajšano ime: UM FZV
Sedež: Maribor, Žitna ulica 15
Univerza v Mariboru
Filozofska fakulteta
Skrajšano ime: UM FF
Sedež: Maribor, Koroška cesta 160
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Skrajšano ime: UM MF
Sedež: Maribor, Slomškov trg 15
Univerza v Mariboru
Pedagoška fakulteta
Skrajšano ime: UM PEF
Sedež: Maribor, Koroška cesta 160
Univerza v Mariboru
Pravna fakulteta
Skrajšano ime: UM PF
Sedež: Maribor, Mladinska ulica 9
druga zavoda:
Univerza v Mariboru
Univerzitetna knjižnica Maribor
Skrajšano ime: UM UKM
Sedež: Maribor, Gospejna ulica 10
Univerza v Mariboru
Študentski domovi
Skrajšano ime: UM ŠD
Sedež: Maribor, Gosposvetska cesta 83«.
2. člen
Četrti in peti odstavek 6. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Študijska področja, razvrščena v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06), na posameznih fakultetah so:
– Ekonomsko-poslovna fakulteta: (31) družbene vede; (34) poslovne in upravne vede;
– Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: (52) tehnika; (48) računalništvo;
– Fakulteta za energetiko: (54) proizvodne tehnologije;
– Fakulteta za gradbeništvo: (52) tehnika; (58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo; (84) transportne storitve;
– Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: (44) fizikalne in kemijske vede; (52) tehnika; (54) proizvodne tehnologije;
– Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede: (62) kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo;
– Fakulteta za logistiko: (84) transportne storitve;
– Fakulteta za naravoslovje in matematiko: (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev; (42) vede o živi naravi; (44) fizikalne in kemijske vede; (46) matematika in statistika;
– Fakulteta za organizacijske vede: (34) poslovne in upravne vede;
– Fakulteta za strojništvo: (52) tehnika; (54) proizvodne tehnologije; (85) varstvo okolja;
– Fakulteta za turizem: (81) osebne storitve;
– Fakulteta za varnostne vede: (86) varovanje;
– Fakulteta za zdravstvene vede: (72) zdravstvo (zdravstvena nega);
– Filozofska fakulteta: (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev; (22) humanistika; (31) družbene vede;
– Medicinska fakulteta: (72) zdravstvo (medicina);
– Pedagoška fakulteta: (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev; (81) osebne storitve;
– Pravna fakulteta: (38) pravne vede.
Dodatna študijska področja na posameznih članicah, razvrščena v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, s soglasjem ustanovitelja določi univerza v statutu.«.
3. člen
Tretji odstavek 12. člena se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Univerza mora najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka uskladiti statut, v treh mesecih po uveljavitvi statuta pa se morajo oblikovati organi nove članice univerze, Fakultete za turizem.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/09-22/10
Ljubljana, dne 20. novembra 2009
EPA 625-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti