Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009

Kazalo

4175. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu izobraževalnih programov s področja poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, stran 12695.

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu izobraževalnih programov s področja poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja
1. člen
V Pravilniku o sprejemu izobraževalnih programov s področja poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja (Uradni list RS, št. 30/09) se v 3. členu črta tretji odstavek.
2. člen
V 4. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetem na 114. seji, dne 12. 12. 2008, minister za šolstvo in šport sprejme naslednje izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, prilagojene za izvajanje na narodno mešanem območju:
– Ekonomski tehnik za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev naziva srednje strokovne izobrazbe ekonomski tehnik/ekonomska tehnica;
– Gastronomija za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev naziva srednje strokovne izobrazbe gastronomski tehnik/gastronomska tehnica;
– Strojni tehnik za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev naziva srednje strokovne izobrazbe strojni tehnik/strojna tehnica.«
3. člen
V 7. členu se v prvem odstavku preglednica spremeni tako, da se glasi:
»
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|  NOVI IN  |VRSTA|   NAZIV       | SEJA |  DOSEDANJI  |
| PRENOVLJENI |I. P.|  STROKOVNE      | SSPSI,| IZOBRAŽEVALNI |
|IZOBRAŽEVALNI|   |  IZOBRAZBE      |  NA |  PROGRAMI  |
| PROGRAMI (I.|   |            | KATERI|  (OBJAVA  |
|   P.)   |   |            | JE BIL|  SPREJEMA  |
|       |   |            |PROGRAM|IZOBRAŽEVALNEGA|
|       |   |            |SPREJET| PROGRAMA V UR.|
|       |   |            |    |L. RS, ŠT.), KI|
|       |   |            |    | BODO POSTOPOMA|
|       |   |            |    | NADOMEŠČENI |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Obdelovalec | NPI |Obdelovalec      |114.  |Obdelovalec  |
|lesa (GLU,  |   |lesa/obdelovalka    |seja  |lesa (gluhi in |
|GJM)     |   |lesa          |SSPSI, |naglušni)   |
|       |   |            |dne 12.|(1/00)     |
|       |   |            |12.  |        |
|       |   |            |2008  |        |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Pomočnik v  | NPI |Pomočnik v       |114.  |Monter     |
|tehnoloških |   |tehnoloških      |seja  |električnih  |
|procesih   |   |procesih/pomočnica   |SSPSI, |naprav (gibalno|
|(GIB)    |   |v tehnoloških     |dne 12.|ovirani)    |
|       |   |procesih        |12.  |(69/98)    |
|       |   |            |2008  |        |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Pomočnik v  | NPI |Pomočnik v       |114.  |Obdelovalec  |
|tehnoloških |   |tehnoloških      |seja  |kovin (gluhi in|
|procesih   |   |procesih/pomočnica   |SSPSI, |naglušni)   |
|(GLU, GJM)  |   |v tehnoloških     |dne 12.|(52/03)    |
|       |   |procesih        |12.  |        |
|       |   |            |2008  |        |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Pomožni   | NPI |Pomožni        |114.  |Pomožni    |
|administrator|   |administrator/pomožna |seja  |administrator |
|(GIB)    |   |administratorka    |SSPSI, |(gibalno    |
|       |   |            |dne 12.|ovirani)    |
|       |   |            |12.  |(75/04)    |
|       |   |            |2008  |        |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|                                  |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Administrator| SPI |Administrator/     |114.  |Nov      |
|(DV)     |   |administratorka    |seja  |izobraževalni |
|       |   |            |SSPSI, |program se   |
|       |   |            |dne 12.|postopoma uvaja|
|       |   |            |12.  |od šolskega  |
|       |   |            |2008  |leta 2009/10. |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Administrator| SPI |Administrator/     |114.  |Administrator |
|(IS)     |   |administratorka    |seja  |(IS) (131/03) |
|       |   |            |SSPSI, |        |
|       |   |            |dne 12.|        |
|       |   |            |12.  |        |
|       |   |            |2008  |        |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Avtoserviser | SPI |Avtoserviser/     |114.  |Avtomehanik  |
|(DV)     |   |avtoserviserka     |seja  |(DV) (m2)   |
|       |   |            |SSPSI, |(52/03)    |
|       |   |            |dne 12.|        |
|       |   |            |12.  |        |
|       |   |            |2008  |        |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Avtoserviser | SPI |Avtoserviser/     |114.  |Avtomehanik  |
|(IS)     |   |avtoserviserka     |seja  |(IS) (m2)   |
|       |   |            |SSPSI, |(52/03)    |
|       |   |            |dne 12.|        |
|       |   |            |12.  |        |
|       |   |            |2008  |        |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Elektrikar  | SPI |Elektrikar/električarka|114.  |Elektrikar   |
|(DV)     |   |            |seja  |energetik (DV) |
|       |   |            |SSPSI, |(m2) (75/04)  |
|       |   |            |dne 12.|        |
|       |   |            |12.  |        |
|       |   |            |2008  |        |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Elektrikar  | SPI |Elektrikar/električarka|114.  |Elektrikar   |
|(GIB)    |   |            |seja  |elektronik   |
|       |   |            |SSPSI, |(gibalno    |
|       |   |            |dne 12.|ovirani)    |
|       |   |            |12.  |(52/03)    |
|       |   |            |2008  |        |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Gastronomske | SPI |Gastronom       |114.  |Kuhar (DV) (m2)|
|in hotelske |   |hotelir/gastronomka  |seja  |(52/03) in   |
|storitve (DV)|   |hotelirka       |SSPSI, |Natakar (DV)  |
|       |   |            |dne 12.|(m2) (52/03)  |
|       |   |            |12.  |        |
|       |   |            |2008  |        |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Gastronomske | SPI |Gastronom       |114.  |Kuhar (IS) (m2)|
|in hotelske |   |hotelir/gastronomka  |seja  |(52/03) in   |
|storitve (IS)|   |hotelirka       |SSPSI, |Natakar (IS)  |
|       |   |            |dne 12.|(m2) (52/03)  |
|       |   |            |12.  |        |
|       |   |            |2008  |        |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Inštalater  | SPI |Inštalater       |114.  |Inštalater   |
|strojnih   |   |strojnih        |seja  |strojnih    |
|inštalacij  |   |inštalacij/inštalaterka|SSPSI, |inštalacij (DV)|
|(DV)     |   |strojnih        |dne 12.|(m2) (52/03)  |
|       |   |inštalacij       |12.  |        |
|       |   |            |2008  |        |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Mehatronik  | SPI |Mehatronik       |114.  |Nov      |
|operater (DV)|   |operater/mehatroničarka|seja  |izobraževalni |
|       |   |operaterka       |SSPSI, |program se   |
|       |   |            |dne 12.|postopoma uvaja|
|       |   |            |12.  |od šolskega  |
|       |   |            |2008  |leta 2009/10. |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Oblikovalec | SPI |Oblikovalec      |114.  |Orodjar (DV)  |
|kovin –   |   |kovin –        |seja  |(m2) (52/03)  |
|orodjar (DV) |   |orodjar/oblikovalka  |SSPSI, |        |
|       |   |kovin –        |dne 12.|        |
|       |   |orodjarka       |12.  |        |
|       |   |            |2008  |        |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Oblikovalec | SPI |Oblikovalec      |114.  |Oblikovalec  |
|kovin –   |   |kovin –        |seja  |kovin (gluhi in|
|orodjar (GLU,|   |orodjar/oblikovalka  |SSPSI, |naglušni)   |
|GJM)     |   |kovin –        |dne 12.|(52/03)    |
|       |   |orodjarka       |12.  |        |
|       |   |            |2008  |        |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Oblikovalec | SPI |Oblikovalec      |114.  |Orodjar (IS)  |
|kovin –   |   |kovin –        |seja  |(m2) (52/03)  |
|orodjar (IS) |   |orodjar/oblikovalka  |SSPSI, |        |
|       |   |kovin –        |dne 12.|        |
|       |   |orodjarka       |12.  |        |
|       |   |            |2008  |        |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Pečar –   | SPI |Pečar –        |114.  |Pečar-keramik |
|polagalec  |   |polagalec       |seja  |(DV) (m2)   |
|keramičnih  |   |keramičnih       |SSPSI, |(52/03)    |
|oblog (DV)  |   |oblog/pečarka     |dne 12.|        |
|       |   |– polagalka      |12.  |        |
|       |   |keramičnih       |2008  |        |
|       |   |oblog         |    |        |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Računalnikar | SPI |Računalnikar/     |114.  |Računalnikar  |
|(GIB)    |   |računalničarka     |seja  |(gibalno    |
|       |   |            |SSPSI, |ovirani)    |
|       |   |            |dne 12.|(55/07)    |
|       |   |            |12.  |        |
|       |   |            |2008  |        |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Računalnikar | SPI |Računalnikar/     |114.  |Nov      |
|(IS)     |   |računalnikarica    |seja  |izobraževalni |
|       |   |            |SSPSI, |program se   |
|       |   |            |dne 12.|postopoma uvaja|
|       |   |            |12.  |od šolskega  |
|       |   |            |2008  |leta 2009/10. |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Trgovec (DV) | SPI |Prodajalec/prodajalka |114.  |Prodajalec (DV)|
|       |   |            |seja  |(m2) (52/03)  |
|       |   |            |SSPSI, |        |
|       |   |            |dne 12.|        |
|       |   |            |12.  |        |
|       |   |            |2008  |        |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Trgovec (IS) | SPI |Prodajalec/prodajalka |114.  |Prodajalec (IS)|
|       |   |            |seja  |(m2) (52/03)  |
|       |   |            |SSPSI, |        |
|       |   |            |dne 12.|        |
|       |   |            |12.  |        |
|       |   |            |2008  |        |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Zlatar    | SPI |Zlatar/zlatarka    |114.  |Zlatar (m1)  |
|       |   |            |seja  |(52/03)    |
|       |   |            |SSPSI, |        |
|       |   |            |dne 12.|        |
|       |   |            |12.  |        |
|       |   |            |2008  |        |
+-------------------------------------------------------------------+
|                                  |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Fotografski | SSI |Fotografski      |109.  |Fotografski  |
|tehnik    |   |tehnik/fotografska   |seja  |tehnik (35/00) |
|       |   |tehnica        |SSPSI, |        |
|       |   |            |dne 16.|        |
|       |   |            |6. 2008|        |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Grafični   | SSI |Grafični        |114.  |Grafični tehnik|
|tehnik    |   |tehnik/grafična    |seja  |(gluhi in   |
|(GLU,GJM)  |   |tehnica        |SSPSI, |naglušni)   |
|       |   |            |dne 12.|(52/03)    |
|       |   |            |12.  |        |
|       |   |            |2008  |        |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Medijski   | SSI |Medijski        |114.  |Medijski tehnik|
|tehnik    |   |tehnik/medijska    |seja  |(gluhi in   |
|(GLU,GJM)  |   |tehnica        |SSPSI, |naglušni)   |
|       |   |            |dne 12.|(52/03)    |
|       |   |            |12.  |        |
|       |   |            |2008  |        |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|       |   |            |    |        |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Ekonomski  | PTI |Ekonomski       |114.  |Ekonomski   |
|tehnik (DV) |   |tehnik/ekonomska    |seja  |tehnik (DV)  |
|       |   |tehnica        |SSPSI, |(52/03)    |
|       |   |            |dne 12.|        |
|       |   |            |12.  |        |
|       |   |            |2008  |        |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Ekonomski  | PTI |Ekonomski       |114.  |Ekonomski   |
|tehnik (GIB) |   |tehnik/ekonomska    |seja  |tehnik (gibalno|
|       |   |tehnica        |SSPSI, |ovirani)    |
|       |   |            |dne 12.|(52/03)    |
|       |   |            |12.  |        |
|       |   |            |2008  |        |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Elektrotehnik| PTI |Elektrotehnik/     |114.  |Nov      |
|(GIB)    |   |elektrotehnica     |seja  |izobraževalni |
|       |   |            |SSPSI, |program se   |
|       |   |            |dne 12.|postopoma uvaja|
|       |   |            |12.  |od šolskega  |
|       |   |            |2008  |leta 2009/10. |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Gastronomija | PTI |Gastronomski      |114.  |Nov      |
|(DV)     |   |tehnik/gastronomska  |seja  |izobraževalni |
|       |   |tehnica        |SSPSI, |program se   |
|       |   |            |dne 12.|postopoma uvaja|
|       |   |            |12.  |od šolskega  |
|       |   |            |2008  |leta 2009/10. |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Strojni   | PTI |Strojni        |114.  |Nov      |
|tehnik (DV) |   |tehnik/strojna     |seja  |izobraževalni |
|       |   |tehnica        |SSPSI, |program se   |
|       |   |            |dne 12.|postopoma uvaja|
|       |   |            |12.  |od šolskega  |
|       |   |            |2008  |leta 2009/10. |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Ustvarjalec | PTI |Ustvarjalec      |112.  |Konfekcijski  |
|modnih    |   |modnih         |seja  |modelar (12/00)|
|oblačil   |   |oblačil/ustvarjalka  |SSPSI, |in Konfekcijski|
|       |   |modnih oblačil     |dne 17.|tehnik (52/03) |
|       |   |            |10.  |        |
|       |   |            |2008  |        |
+-------------------------------------------------------------------+
|                                  |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Gastronomija | PT |Gastronomsko-     |114.  |Turistični   |
|in turizem  |   |turistični       |seja  |tehnik (45/97, |
|       |   |tehnik/gastronomsko  |SSPSI, |52/03) in   |
|       |   |-turistična      |dne 12.|Gostinski   |
|       |   |tehnica        |12.  |tehnik (45/97, |
|       |   |            |2008  |52/03)     |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
|Predšolska  | PT |Vzgojitelj       |114.  |Predšolska   |
|vzgoja    |   |predšolskih      |seja  |vzgoja (1/00) |
|       |   |otrok/vzgojiteljica  |SSPSI, |        |
|       |   |predšolskih      |dne 12.|        |
|       |   |otrok         |12.  |        |
|       |   |            |2008  |        |
+-------------+-----+-----------------------+-------+---------------+
NPI – nižje poklicno izobraževanje; SPI – srednje poklicno izobraževanje; SSI – srednje strokovno izobraževanje; PTI – poklicno-tehniško izobraževanje; PT– poklicni tečaj; GLU – za gluhe in naglušne dijake; GJM – za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami; GIB – za gibalno ovirane dijake; DV – za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem jeziku na narodno mešanem območju; IS – za izvajanje v italijanskem učnem jeziku na narodno mešanem območju; (m1) – model skupnega izvajanja izobraževalnih programov v strojništvu (uvajanje s šolskim letom 2002/2003), izobraževalni programi iz modela so formalno usklajeni z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006); (m2) – model skupnega izvajanja izobraževalnih programov na narodno mešanem območju (uvajanje s šolskim letom 2002/2003), izobraževalni programi iz modela so formalno usklajeni z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006).«
4. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-65/2009
Ljubljana, dne 3. novembra 2009
EVA 2009-3311-0048
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti