Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009

Kazalo

4166. Odlok o spremembi Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest, o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih površin in o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih zelenih površin v Občini Pivka, stran 12678.

Na podlagi 7., 32., 33. in 39. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 11/96), 27. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 90/02) ter 7. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 24. seji dne 11. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest, o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih površin in o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih zelenih površin v Občini Pivka
1. člen
Naslov Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest, o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih površin in o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih zelenih površin v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 37/03) se spremeni tako, da se glasi: »Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest in o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih površin v Občini Pivka«.
2. člen
Prvi stavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi: »Občina Pivka bo v skladu s tem odlokom podelila dve koncesiji za opravljanje naslednjih gospodarskih javnih služb:«
Tretja točka 2. člena se črta.
Zadnji odstavek 2. člena se nadomesti z besedilom: »Koncesiji za izvajanje posameznih gospodarskih javnih služb iz prejšnjega odstavka tega člena pod točkami 1. in 2. bo koncedent podelil ločeno. Koncedent lahko za dve ali več služb izbere istega izvajalca, če le-ta izpolnjuje pogoje za opravljanje koncesije.«.
3. člen
Tretja alineja prvega odstavka 3. člena se črta.
4. člen
Drugi in tretji odstavek 18. člena se črtata.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3201-24/2009
Pivka, dne 11. novembra 2009
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti