Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009

Kazalo

4163. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča "splošno ljudsko premoženje v splošni rabi v upravi Okraja – uprave za ceste v Murski Soboti" in pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 12677.

Na podlagi 3. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 42/09), 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07) ter 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 24. redni seji dne 3. 11. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča "splošno ljudsko premoženje v splošni rabi v upravi Okraja – uprave za ceste v Murski Soboti" in pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča "splošno ljudsko premoženje v splošni rabi v upravi Okraja – uprava za ceste v Murski Soboti " na zemljišču:
– parc. št. 1212, vpisanem v z.k. vložku št. 16 k.o. Ratkovci.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti status "splošno ljudsko premoženje v splošni rabi v upravi Okraja – uprava za ceste v Murski Soboti " in postane last Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, matična številka: 5883164000.
3. člen
Pri nepremičnini iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Moravske Toplice ter zaznambe, da ima status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00016/2009/502
Moravske Toplice, dne 3. novembra 2009
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti