Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009

Kazalo

4162. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč "splošno ljudsko premoženje v splošni rabi v upravi Občine Martjanci" in pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 12676.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 24. redni seji dne 3. 11. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišč "splošno ljudsko premoženje v splošni rabi v upravi Občine Martjanci" in pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča "splošno ljudsko premoženje v splošni rabi v upravi Občine Martjanci" na naslednjih zemljiščih:
– parc. št. 57, pot v izmeri 988 m2
– parc. št. 92, pot v izmeri 1345 m2
– parc. št. 126, pot v izmeri 492 m2
– parc. št. 154, pot v izmeri 487 m2
– parc. št. 164, pot v izmeri 476 m2
– parc. št. 364/2, pot v izmeri 308 m2
– parc. št. 385, pot v izmeri 487 m2
– parc. št. 453, pot v izmeri 1231 m2
– parc. št. 612, pot v izmeri 97 m2
– parc. št. 683, pot v izmeri 396 m2
– parc. št. 716, pot v izmeri 448 m2
– parc. št. 761/2, pot v izmeri 107 m2
– parc. št. 825, pot v izmeri 1463 m2
– parc. št. 992, pot v izmeri 3470 m2
– parc. št. 1133, pot v izmeri 710 m2
– parc. št. 1214, pot v izmeri 3459 m2
– parc. št. 1215, pot v izmeri 2347 m2
– parc. št. 1216, pot v izmeri 5141 m2
– parc. št. 1217, pot v izmeri 2726 m2
– parc. št. 1221, pot v izmeri 9794 m2
– parc. št. 618/1, pot v izmeri 158 m2
– parc. št. 618/2, pot v izmeri 1934 m2
– parc. št. 1213/1, pot v izmeri 2527 m2
– parc. št. 1213/2, pot v izmeri 993 m2
– parc. št. 1213/3, pot v izmeri 900 m2
– parc. št. 1213/4, pot v izmeri 1640 m2
– parc. št. 1218/1, pot v izmeri 1528 m2
– parc. št. 1218/2, pot v izmeri 2049 m2
– parc. št. 1219/1, pot v izmeri 2578 m2
– parc. št. 1219/2, pot v izmeri 1049 m2, vse vpisane v z.k. vložku št. 61 k.o. Ratkovci.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti status "splošno ljudsko premoženje v splošni rabi v upravi Občine Martjanci" in postanejo last Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, matična številka: 5883164000.
3. člen
Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Moravske Toplice ter vknjižba zaznambe, da imajo nepremičnine status grajeno javno dobro lokalnega pomena – javne poti.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00014/2009/502
Moravske Toplice, dne 3. novembra 2009
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti