Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009

Kazalo

4161. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu »Vrtci Občine Moravske Toplice«, stran 12676.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08), 20.a člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 24. redni seji dne 3. 11. 2009 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu »Vrtci Občine Moravske Toplice«
1. člen
Ekonomska cena dnevnega programa (6–9 ur dnevno) znaša:
– v oddelkih 1. starostnega obdobja (1–3 let), 2. starostnega obdobja (4–6 let) ter v kombiniranem oddelku 370,39 EUR na otroka mesečno.
Ekonomska cena poldnevnega programa (4–6 ur dnevno) znaša:
– v oddelkih 1. starostnega obdobja (1–3 let), 2. starostnega obdobja (4–6 let) ter v kombiniranem oddelku 259,27 EUR na otroka mesečno.
– Cena 10. in vsake nadaljnje ure varstva znaša 10,00 EUR/uro in v celoti bremeni starše.
Za izvajanje 10. in vsake nadaljnje ure varstva skleneta zavod in starši otroka, vključenega v zavod, aneks k Pogodbi o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.
2. člen
Kot osnova za izračun plačila staršev za vse otroke v javnem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice, se v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih, določi cena dnevnega programa 370,39 EUR na otroka mesečno in cena poldnevnega programa 259,27 EUR na otroka mesečno. Razliko od polnega plačila staršev do polne ekonomske cene pokriva občina.
3. člen
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (v nadaljevanju: Pravilnik o metodologiji), bo Občina Moravske Toplice zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice v odobrenih oddelkih zagotavljala finančna sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in maksimalnim normativnim številom.
4. člen
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti), se plačilo staršev sorazmerno zniža za del neporabljenih živil. Stroški živil mesečno znašajo 26,74 EUR.
5. člen
Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu, se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine, pod pogojem, da odsotnost otroka okvirno pisno sporočijo vsaj do 25. junija. Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok zagotavlja Občina Moravske Toplice na podlagi izdanih računov Vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za stroške neporabljenih živil.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 25/08).
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 2009 dalje.
Št. 007-00013/2009/502
Moravske Toplice, dne 3. novembra 2009
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti