Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009

Kazalo

4156. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Metlika«, stran 12668.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB 5, 36/08 in 58/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, odl. US, 27/08, 76/08 in 79/09) ter 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09) je Občinski svet Občine Metlika na 22. redni seji dne 12. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Metlika«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Metlika« (Uradni list RS, št. 12/98, 42/98, 34/99 in 97/07) se v točki III. Dejavnost zavoda spremeni prvi odstavek 11. člena tako, da glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
P/85.200 – osnovnošolsko izobraževanje,
P/85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje,
R/91.011 – dejavnost knjižnic,
L/68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
I/56.2 – priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi,
N/77.390 – dajanje drugih strojnih naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup,
H/49.391 – medkrajevni in drug cestni potniški promet,
N/77.110 – dajanje lokalnih motornih vozil v najem in zakup,
G/47.990 – druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic.«
V drugem odstavku 11. člena se črta prvi stavek.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 15. člena in se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje enajst članov in ga sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev.«
ter tretji odstavek 15. člena, ki se po novem glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda se voli tako, da se izmed strokovnih delavcev zavoda voli štiri člane, izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev pa enega člana.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-7/2007-3
Metlika, dne 12. novembra 2009
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti