Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009

Kazalo

4146. Pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči v Občini Križevci, stran 12662.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2) in 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 22. redni seji dne 16. 11. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialne pomoči v Občini Križevci
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji in postopki dodeljevanja socialne pomoči v Občini Križevci.
2. člen
Do socialne pomoči po tem pravilniku so upravičeni občani s stalnim bivališčem v Občini Križevci, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
Kriterij za dodelitev socialnih pomoči je cenzus, določen v 21. in 25.a členu Zakona o socialnem varstvu.
3. člen
Občinska socialna pomoč je po tem pravilniku denarna pomoč. Denarna pomoč se dodeli praviloma enkrat letno.
4. člen
Do socialne pomoči iz prejšnjega člena so upravičeni:
posameznik ali družina, ki se iz nekrivdnih razlogov znajde v težki materialni situaciji (izguba zaposlitve, dolgotrajna bolezen, elementarne nesreče, požar).
5. člen
Enkratna socialna pomoč je namenjena za:
– pomoč pri nakupu šolskih potrebščin
– kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.
6. člen
Višina socialne pomoči za upravičenca, ki nima lastnih dohodkov v skladu z Zakonom o socialnem varstvu se določi v višini minimalnega dohodka.
Višina socialne pomoči za druge upravičence se določi kot razlika med minimalnim dohodkom, ki pripada upravičencu in njegovimi dohodki, ugotovljenimi na način, ki ga določa Zakon o socialnem varstvu.
Višina socialne pomoči za družino se določi kot razlika med seštevkom minimalnih dohodkov, ki pripadajo posameznim upravičencem oziroma družinskim članom in dohodki ugotovljenimi na način, ki ga določa Zakon o socialnem varstvu vseh družinskih članov.
Socialna pomoč se izplača neposredno upravičencu.
7. člen
Socialna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku kot bi mu pripadala po tem pravilniku, ali se mu ne dodeli, če:
se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po Zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz 27. člena Zakona o socialnem varstvu skupaj z upravičencem.
8. člen
Sredstva za socialne pomoči zagotavlja občina v proračunu Občine Križevci.
9. člen
Postopke o socialnih pomočeh vodi in o njih odloča občinska uprava Občine Križevci.
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev socialne pomoči na obrazcu »Vloga za dodelitev občinske socialne pomoči« na občinski upravi Občine Križevci.
Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in s tem pravilnikom.
10. člen
O upravičenosti in višini socialne pomoči izda občinska uprava odločbo o dodelitvi socialne pomoči ali zavrnitvi vloge v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku v roku 30 dni od prejema popolne vloge.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba, ki jo občan vloži v roku petnajst dni po prejemu odločbe na naslov: Občina Križevci, Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
O pritožbi zoper odločbo občinske uprave Občine Križevci odloča župan Občine Križevci.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011/09
Križevci, dne 16. novembra 2009
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti