Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2009 z dne 24. 11. 2009

Kazalo

4133. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Radovljica, Občine Slovenska Bistrica, Občine Komenda, Občine Vodice, Občine Beltinci, Občine Tržič, Občine Turnišče, Občine Slovenske Konjice in Občine Odranci, stran 12626.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-2/2009-26/ZP-29, z dne 26. 10. 2009, družba Petrol plin, d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Radovljica, Občine Slovenska Bistrica, Občine Komenda, Občine Vodice, Občine Beltinci, Občine Tržič, Občine Turnišče, Občine Slovenske Konjice in Občine Odranci izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Radovljica, Občine Slovenska Bistrica, Občine Komenda, Občine Vodice, Občine Beltinci, Občine Tržič, Občine Turnišče, Občine Slovenske Konjice in Občine Odranci
1. člen
S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Radovljica, Občine Slovenska Bistrica, Občine Komenda, Občine Vodice, Občine Beltinci, Občine Tržič, Občine Turnišče, Občine Slovenske Konjice in Občine Odranci, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Petrol plin, d.o.o.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina znaša: 0,2424 EUR/Sm3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
+------+-----------+-------------------------------------+----------+
|   | Odjemna |      Fiksni del        |Variabilni|
|   | skupina |                   |  del  |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DKi)| Zakupljena| Pavšal  | Cena |   Cena    |  Cena  |
|   |zmogljivost|(EUR/mesec)| moči | zmogljivosti  | porabe |
|   |      |      |(EUR/kW)|  ((EUR/   |     |
|   | (Sm3/leto)|      |    |(Sm3/dan))/leto)| (EUR/Sm3)|
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK1)|  0-200  | 2,0000  |    |        | 0,1700 |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK2)| 201-500 | 2,0000  |    |        | 0,1500 |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK3)| 501-1.500 | 5,0000  |    |        | 0,1400 |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK4)|1.501-2.500| 5,0000  |    |        | 0,1340 |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK5)|2.501-4.500| 7,0000  |    |        | 0,1250 |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK6)|  4.501- | 7,0000  | 0,2100 |        | 0,1170 |
|   |  10.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK7)| 10.001- | 10,0000 | 0,2100 |        | 0,1100 |
|   |  30.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK8)| 30.001- | 12,0000 | 0,2100 |        | 0,1020 |
|   |  70.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK9)| 70.001- | 15,0000 | 0,2100 |  0,0000   | 0,0940 |
|   | 100.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C   | 100.001- |      |    |  0,2500   | 0,0940 |
|(DK10)| 200.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C   | 200.001- |      |    |  0,2500   | 0,0940 |
|(DK11)| 600.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C   | 600.001- |      |    |  0,2500   | 0,0940 |
|(DK12)| 1.000.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C   | 1.000.001-|      |    |  0,2300   | 0,0940 |
|(DK13)| 5.000.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C   | 5.000.000-|      |    |  0,2300   | 0,0940 |
|(DK14)| 15.000.000|      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C   |  Nad  |      |    |  0,2300   | 0,0940 |
|(DK15)| 15.000.000|      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
5. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik merilnih naprav (V(L)), znaša 1,2000 EUR/mesec.
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (V(U)), znaša 1,2000 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Radovljica (Uradni list RS, št. 103/08), Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Odranci (Uradni list RS, št. 103/08), Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 103/08), Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 103/08), Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 103/08), Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vodice (Uradni list RS, št. 103/08), Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Komenda (Uradni list RS, št. 103/08) in Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 38/08).
9. člen
Ta akt začne veljati 1. decembra 2009.
Št. SODO-PEP/2009
Ljubljana, dne 5. novembra 2009
EVA 2009-2111-0278
Petrol plin, d.o.o.
Direktor
Franc Dover l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti