Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3936. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 11977.

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16., 24. in 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 95/05, 23/06) je župan Občine Žalec dne 30. 10. 2009 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
I.
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Stanovanjska soseska Petrovče vzhod, ki ga je pod št. projekta PR 49/2007 izdelal Projektor projektiranje in inženiring d.o.o., iz Šempetra v Savinjski dolini.
II.
V ureditveno območje so vključena zemljišča naslednjih parc. št.: 278/4del, 289/1, 289/4, 289/5, 289/6, 289/7, 289/8, 289/9, 289/10, vse k.o. Petrovče.
III.
Dopolnjeni osnutek iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec in v prostorih KS Petrovče. Javna razgrnitev bo trajala od 30. 11. 2009 do 30. 12. 2009. V času javne razgrnitve bo dne 9. 12. 2009, ob 16.00 uri, izvedena javna obravnava v sejni sobi Občine Žalec.
IV.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec ali na KS Petrovče.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), na oglasni deski Občine Žalec in KS Petrovče ter v časopisu Utrip ali Večer. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0001/2008
Žalec, dne 30. oktobra 2009
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost