Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3929. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vojnik, stran 11969.

Na podlagi drugega odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B) in 43. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) Občina Vojnik s tem
J A V N I M N A Z N A N I L O M
obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vojnik.
Občina Vojnik naznanja javno razgrnitev: Dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vojnik, ki ga je pod številko projekta: 44/08 izdelalo podjetje AR Projekt d.o.o, Planinska c. 5 Sevnica.
Navedeno gradivo bo javno razgrnjeno od 6. novembra 2009 do 5. januarja 2010, na spletni strani Občine Vojnik http://www.vojnik.si in v prostorih Občine Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, in sicer:
– ponedeljek: od 8.00–12.00
– sredo: od 8.00–12.00 in od 14.00–16.00
– petek: od 8.00–12.00
v prostorih KS Nova Cerkev, Nova Cerkev 22, Nova Cerkev
– ponedeljek: od 8.00–12.00
– sredo: od 8.00–12.00 in od 14.00–16.00
– petek: od 8.00–12.00
v prostorih KS Frankolovo, Stražica 2, Frankolovo
– ponedeljek: od 13.00–17.00
– torek: od 8.00–12.00
– četrtek: od 8.00–12.00.
Javne obravnave bodo potekale:
1. v ponedeljek 7. decembra 2009 ob 16.00 uri v prostorih OŠ Frankolovo,
2. v torek 8. decembra 2009 ob 16.00 uri v dvorani gasilskega doma Nova Cerkev in
3. v sredo 9. decembra ob 16.00 uri, v prostorih OŠ Vojnik.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek prostorskega načrta. Pripombe in predloge se poda do 5. 1. 2010 na zapisnik, pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali se pošiljajo na naslov Občine Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik do 5. 1. 2010.
Občina Vojnik bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski ter spletni strani občine http://www.vojnik.si.
Pri dejanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih podatkov se šteje, da je dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj naveden način. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to navesti.
Št. 350-0005/2008-39
Vojnik, dne 27. oktobra 2009
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost