Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3927. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna – za območje Občine Šmartno, stran 11967.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 13. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 22. redni seji dne 22. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna – za območje Občine Šmartno
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna – za območje Občine Šmartno (Uradni list SRS, št. 22/88, 29/91, in Uradni list RS, št. 89/02, 7/04, 44/04, 44/05). Spremembe in dopolnitve se nanašajo samo na besedilni del odloka.
2. člen
Objekti navedeni v tem odloku uporabljajo definicije in razvrstitve glede na Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03), v nadaljevanju: CC-SI.
3. člen
V prvem odstavku 12.a člena se za zadnjo alinejo doda nova alineja, tako da se glasi:
»– na posamezni zemljiški parceli je dovoljena gradnja objektov razreda 23020 energetski objekti – gradnja sončnih/ fotovoltaičnih celic in sicer do največje skupne moči 25 kWp na posamezno zemljiško parcelo. Izvzeta so zemljišča, ki se nahajajo na območjih z naravovarstvenim statusom.«
4. člen
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-008/2004
Šmartno pri Litiji, dne 22. oktobra 2009
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost