Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3924. Odlok o delni ukinitvi Odloka o ureditvenem načrtu mestnega pokopališča Slovenj Gradec, stran 11962.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – uradno prečiščeno besedilo) in 5. točke 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 29. seji dne 20. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o delni ukinitvi Odloka o ureditvenem načrtu Mestnega pokopališča Slovenj Gradec
1. člen
Ukine se Odlok o UN Mestnega pokopališča Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 54/01, dne 29. 6. 2001) v delu, kjer je predvidena gradnja severnega parkirišča z oznako enote 12 (grafični list št. 7) oziroma na naslednjih parcelah s parcelnimi številkami 250/1, 250/2, 250/3, 251/1, 251/2, 251/3, 252/1 (del), 254/1 (del), 254/2 (del), 254/5 (del), 256/7 (del), 1342/8 (del), vse k.o. Stari trg.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka začnejo na območju, ki ga je urejal ukinjeni odlok, veljati določila Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 55/02 in 91/02) in Sprememba in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/05 in 72/09). V preostalem delu ostaja Odlok o UN Mestnega pokopališča še vedno v veljavi.
3. člen
V delu, kjer se odlok o UN Mestnega pokopališča Slovenj Gradec ukinja, ostaja namembnost območja skladno z urbanističnimi zasnovami nespremenjena.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-00004/2001
Slovenj Gradec, dne 21. septembra 2009
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost