Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3923. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem, stran 11962.

Na podlagi pete točke prvega odstavka 179. člena in 180. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 218., 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), prve alineje 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 58. do 63. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 … 27/98) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 … 23/07) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 7. izredni seji dne 6. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem
1. člen
V 19. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 124/08 – v nadaljevanju: Odlok) se doda nov odstavek, ki se glasi:
»V I. območju na področju v letu 2009 pridobljenega gradbenega dovoljenja za projekt Poslovne cone Ravne – III. faza se odmeri nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za nezazidana stavbna zemljišča tako, da se višina nadomestila ugotovljena po merilih iz 12., 13. in 15. člena tega odloka za odmero pridobitne dejavnosti obračuna v višini:
– 5% v letu 2011,
– 5% v letu 2012,
– 25% v letu 2013,
– 45% v letu 2014,
– 65% v letu 2015,
– 100% od leta 2016 dalje.
Zgoraj navedeno se ne upošteva:
– če dobi zemljišče novega lastnika, razen če tisti, ki je lastnik zemljišča na dan 6. 5. 2009 proda ali podari nepremičnino svojemu zakoncu ali osebi, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, oziroma svojemu sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju ali posvojencu oziroma če dobi zemljišče novega lastnika na podlagi dedovanja.«
2. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ravne na Koroškem, dne 6. maja 2009
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

AAA Zlata odličnost