Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3921. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 11960.

Občinski svet Občine Polzela je na podlagi 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) na 18. seji dne 21. 10. 2009 sprejel naslednji
S K L E P
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah parc. št. 998/3, parc. št. 998/4, parc. št. 998/6 in parc. št. 998/7, vse vpisane v vl. št. 482 v katastrski občini 993 Založe.
II.
Lastninska pravica na nepremičninah iz tč. I. preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Občine Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, matična št. 1357603.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/2009-3
Polzela, dne 21. oktobra 2009
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

AAA Zlata odličnost