Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3920. Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve ali obnove občinskih cest na območju Občine Polzela, stran 11959.

Na podlagi 26. in 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB 1, 45/08, 42/09) 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 18. seji dne 21. 10. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve ali obnove občinskih cest na območju Občine Polzela
1. člen
Ta pravilnik določa merila in kriterije za določitev višine prispevka za posamezne uporabnike pri graditvi in rekonstrukciji občinskih cest na območju Občine Polzela (v nadaljevanju: občinske ceste).
2. člen
Merila in kriteriji veljajo za uporabnike, ki občinsko cesto (ki je ali bo lasti Občine Polzela) uporabljajo za dostop do stanovanjskih objektov, gradbenih parcel ali kmetijskih površin.
Občinske ceste večjega pomena se lahko v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Polzela gradijo tudi brez deleža sofinanciranja uporabnikov.
3. člen
Za graditev in rekonstrukcijo občinskih cest morajo bodoči uporabniki sofinancirati od 20–50% investicijske vrednosti izbranega ponudnika. Odstotek sofinanciranja je odvisen od višine investicije, od števila uporabnikov te ceste ter od kategorije in lastništva ceste. Preostali del financira Občina Polzela, kot lastnica občinskih cest, v skladu s potrjenim letnim planom graditve in rekonstrukcije cest v proračunu Občine Polzela.
4. člen
Višino prispevka ter dogovorni delež sofinanciranja uporabnika in Občine Polzela kot bodoče lastnice občinskih cest, potrdi Občinski svet Občine Polzela na predlog strokovne službe občinske uprave.
Pri višini deleža sofinanciranja uporabnika, se upošteva tudi vrednost zemljišča, ki ga je zavezanec odstopil v last Občine Polzela zaradi gradnje ali rekonstrukcije, posamezna dela, ki jih uporabnik ali člani njegovega gospodinjstva izvajajo ob gradnji ali rekonstrukciji, kot na primer: izkop, nasip, ročno strojno delo, razni materiali itd.
Občina Polzela in bodoči uporabniki morajo skleniti pisne pogodbe o sofinanciranju investicije.
5. člen
V pisni pogodbi se določi način odplačila za investicijo. Odplačilo je mogoče tudi obročno in mora biti praviloma zaključeno pred koncem investicijskih del. O številu obrokov odloči župan na podlagi pisne vloge uporabnika.
6. člen
Sredstva, zbrana na podlagi sofinanciranja uporabnikov, so prihodek proračuna Občine Polzela. Sredstva so strogo namenska in se lahko porabijo samo za investicijo, za katero so bila zbirana.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/2009-4
Polzela, dne 21. oktobra 2009
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

AAA Zlata odličnost