Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3918. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2009, stran 11957.

Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 – ZFO-1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 17. ter 103. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06, 5/07 in 75/09) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 25. redni seji dne 30. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2009 (Uradni list RS, št. 117/08 in 75/09) se spremeni 10. člen tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 ne namerava zadolžiti.
Obseg poroštev občine za izpolnjevanje obveznosti javnega podjetja, katerega ustanoviteljica je Občina Podčetrtek, v letu 2009 ne sme preseči višine glavnice 26.000,00 eurov.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009.
Št. 032-0179/2009
Podčetrtek, dne 2. novembra 2009
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost