Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3910. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Najdihojca, stran 11937.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 32. seji dne 19. 10. 2009 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Najdihojca
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Najdihojca (Uradni list RS, št. 39/08) se v 4. členu druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Enota Biba, ki deluje na lokacijah Ljubeljska ulica 16, Aleševčeva ulica 82 in Gorazdova ulica 19, Ljubljana.«.
2. člen
V prvem stavku tretjega odstavka 8. člena se beseda »devet« zamenja z besedo »enajst«.
V tretjem odstavku 8. člena se v drugi alineji besedi »trije predstavniki« nadomestita z besedama »pet predstavnikov«.
3. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike delavcev vrtca volijo delavci vrtca na neposrednih in tajnih volitvah, tako da izvolijo:
– dva predstavnika izmed delavcev Enote Palček,
– enega predstavnika izmed delavcev Enote Čenča,
– enega predstavnika izmed delavcev Enote Biba,
– enega predstavnika izmed administrativnih in tehničnih delavcev vrtca.«.
4. člen
Obstoječi svet vrtca nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Skladno z določili tega sklepa izvolijo delavci vrtca v svet vrtca v roku treh mesecev po uveljavitvi tega sklepa še dva predstavnika delavcev, in sicer enega predstavnika izmed delavcev Enote Palček in enega predstavnika izmed delavcev Enote Čenča.
Članom sveta vrtca, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega sklepa in članom sveta, ki bodo izvoljeni v skladu s tem sklepom poteče mandat s potekom mandata sveta.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-329/2007-33
Ljubljana, dne 19. oktobra 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost